VTK JobFair 2019 - March 1st

AE is een consultancy organisatie die haar klanten helpt om hun competitieve positie te versterken. We doen dit door samen met hen nieuwe en innoverende business modellen uit te werken en door hun business activiteiten en ICT-diensten te aligneren. Als Great Place to Work™ voeren we zelf een bedrijfscultuur waar kennisdeling, vorming en engagement centraal staan. Bovendien geloven we in het principe van job crafting. Je neemt zelf je toekomst in handen en evolueert in de richting die jij belangrijk vindt.