VTK JobFair 2018 - March 7th

FUNCTIEBESCHRIJVING: Binnen de afdeling/module is de Process Engineer het aanspreekpunt voor de introductie en ondersteuning van nieuwe product initiatieven/processen. Hij/zij bouwt aan “process capability” binnen de module en teams, treedt op als trainer/coach voor de proces systemen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het leiden en coördineren van verbeteringen aan technische- & proces systemen op de productie lijnen en/of units met als doel structurele verliezen te elimineren. De Process Engineer ondersteunt de line teams bij het structureel oplossen van problemen, hij/zij doet dit op een systematische manier en bouwt alzo aan de technische & proces capaciteiten binnen de teams. Hij/zij implementeert en/of verbetert de technische- & proces standaarden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN: - Het identificeren, prioriteren en elimineren van proces verliezen. - Opbouwen van proceskennis en -controle. - Geeft feedback naar design en leidt de “smart standarization deployment”. - Geeft input bij nieuwe product initiatieven en ondersteunt de uitvoering/implementatie. - Definieert de equipment standaarden en standaardiseert equipment en werkprocessen. - Leidt het change management- en validatieproces bij aanpassingen. - Leidt het “process benchmarking” en de reapplication. - Bouwt aan de probleemoplossende capaciteiten binnen de teams rond process failures & machinestops. - Is de eigenaar van PCS (Process Control Stragegy) binnen de afdeling/module. - Ontwerpt, implementeert en onderhoudt data collectie systemen op de kritische product en procesparameters. - Analyseert deze data en identificeert proces verliezen. - Werkt samen met het Line management voor het prioriteren van verbeteringsopportuniteiten. - Elimineert en/of reduceert prioritaire verliezen doorheen productie- en werk processen. - Neemt deel aan de Daily Direction Setting proces (DDS - rapporteert resultaten, meldt problemen en vraagt de nodige middelen). - Is eigenaar van meerdere kritische DMS systemen (Daily Managment System – werkproces) binnen de afdeling - Gebruikt “Reliability Engineering tools” voor het bepalen van kritische (process) centrelines & elimineren van verliezen. - Zorgt voor de update van procescontrole strategieën en operating procedures indien er zich product en/of proces veranderingen voordoen. - Deelt en hergebruikt de verbeteringen over de processen heen. - Treedt op als trainer/coach voor de teams in proces en equipement veranderingen.