VTK JobFair 2019 - March 1st

IP Hills is een kantoor dat de intellectuele eigendomsrechten (IE) van bedrijven en particulieren beheert. Dit houdt onder andere in dat wij technologische innovaties van onze klanten opvolgen en onderzoeken. Verder beschermen we deze innovaties door het schrijven en verdedigen van octrooien.